เครื่องมือเชื่อม-อุปกรณ์

Showing all 3 results

ตัดได้หนาถึง 25 mm หัวตัด PILOT ARC การตัดโดยที่หัวตัด ไม่ต้องสัมผัสชิ้นงาน รับประกันตัวเครื่องสูงสุดถึง 2 ปี
มีระบบเชื่อม2กระแส (gathre) สามารถปรับกระแสเชื่อมได้สองค่า กระแสหลักและกระแสรอง ใช้ลวดได้ถึง 1.2 mm ขนาดลวด 15 kg รับประกันตัวเครื่องสูงสุดถึง 2 ปี

Showing all 3 results