เครื่องมือขัน และจับยึด

Showing all 6 results

เหมาะสำหรับช่างมืออาชีพ ประกอบด้วยเครื่องมือ 47 ชิ้น รุ่นนี้การจัดบล็อกชุด  ในกล่องเครื่องมือ ประกอบไปด้วย ลูกบล็อกสั้น 1/2 6P ขนาด 10mm. ,11mm. ,12mm. ,13mm. ,14mm. ,15mm. ,16mm. ,17mm. ,18mm. ,19mm. ,20mm. ,21mm. ,22mm. ,23mm. ,24mm. ,27mm. ,30mm. ,32mm. ข้อต่อบล็อกขาว ขนาด 1/2 ยาว 5 – 1อัน ข้อต่อบล็อกขาว ขนาด 1/2 ยาว 10 – 1อัน ด้ามเลื่อน ขนาด 1/2 ยาว 12 – 1อัน ข้ออ่อนบล็อก 1/2 – 1อัน ด้ามฟรี 1/2 ยาว 10 – 1อัน ด้ามบล็อก 1/2 ยาว 15 – 1 อัน ลูกบล็อกถอดหัวเทียน ขนาด 20.8มม. – 1ลูก ชุดประแจหกเหลี่ยมยาว ขนาดมิลลิเมตร หัวบอล 9 ตัวชุด ประกอบด้วยขนาด 1.5 mm. , 2 mm. , 2.5 mm. , 3 mm. , 4 mm. , 5 mm. , 6 mm. , 8 mm. , 10 mm. ชุดประแจท็อกซ์สั้น มีรู ชุด 7 ตัว ประกอบไปด้วย T10 , T15 , T20 , T25 , T27 , T30 , T40 คีมปากจิ้งจก ขนาด 7 คีมปากแหลม ขนาด 6 ไขควงแบน 6.5×100 mm. และ 6.5×150 mm. ไขควงแฉก NO.2×100 mm. และ NO.2×150 mm.
ประแจ หน่วย หุน นิ้ว  1211 SR 11  ชิ้น  1/4″ , 5/16″ , 3/8″ , 7/16″ , 1/2″ , 9/16″ , 5/8″ , 11/16″ , 3/4″ , 7/8″ , 1″
ประแจ หน่วย หุน นิ้ว  1211 SR 14   ชิ้น   5/16″ , 3/8″ , 7/16″ , 1/2″ , 9/16″ , 5/8″ , 11/16″ , 3/4″ , 13/16″ , 7/8″ , 15/16″ , 1″ 1-1/8″ , 1-1/4″
ประแจ หน่วย หุน นิ้ว  1207SR 7 ชิ้น   3/8  ,   7/16 ,  1/2 ,  9/16  5/8 , 11/16 , 3/4

Showing all 6 results